พนักงานธุรการ Admin จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)

profile picture
บริษัท เอส วาย ไทย จำกัด

ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

เว็บไซต์ :

รายละเอียด

ประเภทงาน :   ธุรการ ทรัพยากรบุคคล

ตําแหน่ง :   ธุรการ การจัดการทั่วไป

   177/7-10 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

รายละเอียดงาน :   - ติดต่อประสานงานลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ - หลังรับการบริการ
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า

ประเภทการจ้างงาน :   งานประจำ

อัตราค่าจ้าง :   11,000 บาท - 14,000 บาท บาท

สวัสดิการ :  
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอาหาร
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เบี้ยขยัน
- โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทความพิการ :  
- พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :   -

เพศ :   เฉพาะผู้หญิง

อายุ :   20 ปี - 35 ปี

วุฒิการศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประสบกาาณ์ทำงาน :   1 ปี

ข้อมูลการติดต่อ

   นางสาว เมษิยา บุญยพันธ์

อีเมล :   galewanjai22@gmail.com

โทรศัพท์มือถือ :   0988575343

โทรศัพท์ :   038282117

โทรสาร :   038282118

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   kellwanjai

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :  
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
- วุฒิการศึกษา
- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

บัตรประจำตัวผู้พิการ

การรับสมัคร :  
- โทรศัพท์ติดต่อ สอบถาม
- ข้อมูลได้ทาง Line / E-mail

สิ่งอำนวยความสะดวก :   -

ข้อมูลเพิ่มเติม :   -

เครื่องมือจัดการประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ

สถานะ :   เปิดรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับ :   1 อัตรา

จำนวนคนสมัครงาน :   1 คน

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล :   9 คน

ผู้ประกาศงาน :   นางสาว อมรรัตน์ ดีประเสริฐ

วันที่ประกาศ :    27 สิงหาคม 2561