รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา

profile picture
บริษัท ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ จำกัด

ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

เว็บไซต์ : https://www.tailiang.co.th/index.php

รายละเอียด

ประเภทงาน :   ธุรการ ทรัพยากรบุคคล

ตําแหน่ง :   ธุรการ การจัดการทั่วไป

   59 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

รายละเอียดงาน :   -

ประเภทการจ้างงาน :   งานประจำ

อัตราค่าจ้าง :   9,000 บาท - 10,000 บาท บาท

สวัสดิการ :  
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมในบริษัท
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อน
- โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทความพิการ :  
- พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
- พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :   -

เพศ :   ไม่จำกัดเพศ

อายุ :   20 ปี - 35 ปี

วุฒิการศึกษา :   อนุปริญญา

ประสบกาาณ์ทำงาน :   2 ปี

ข้อมูลการติดต่อ

   นางสาว บุญชื่น มณีวัฒนาพฤกษ์

อีเมล :   info@tailiang.co.th

โทรศัพท์มือถือ :   0863416256

โทรศัพท์ :   023980166

โทรสาร :   -

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   -

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :  
-Resume
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-บัตรประจำตัวคนพิการ
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

การรับสมัคร :  
-โทรศัพท์มาสอบถามตามเบอร์ที่ระบุไว้
-ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครงาน แนบอีเมล์ ทางบริษัทจะติดต่อกลับ

สิ่งอำนวยความสะดวก :   -

ข้อมูลเพิ่มเติม :   -

เครื่องมือจัดการประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ

สถานะ :   เปิดรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับ :   1 อัตรา

จำนวนคนสมัครงาน :   1 คน

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล :   4 คน

ผู้ประกาศงาน :   นาง เพ็ชรัตน์ สองเมือง

วันที่ประกาศ :    29 สิงหาคม 2561