รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

profile picture
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด

ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

เว็บไซต์ : https://www.th.nissin-asia.com/th/

รายละเอียด

ประเภทงาน :   ขนส่ง

ตําแหน่ง :   ขนส่งสินค้า

   เลขที่ 177 หมู่ที่ 13 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000

รายละเอียดงาน :   รับ เก็บ จ่าย สินค้า
นับสต๊อคสินค้า
อื่นๆทีได้รับมอบหมาย

ประเภทการจ้างงาน :   งานประจำ

อัตราค่าจ้าง :   9,000 บาท - 12,000 บาท บาท

สวัสดิการ :  
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมนอกบริษัท
- การฝึกอบรมในบริษัท
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เบี้ยขยัน
- โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทความพิการ :  
- พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :  
สามารถอ่าน เขียน พิมพ์ภาษาไทยได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เพศ :   ไม่จำกัดเพศ

อายุ :   20 ปี - 40 ปี

วุฒิการศึกษา :   อนุปริญญา

ประสบกาาณ์ทำงาน :   -

ข้อมูลการติดต่อ

   นางสาว วัลลี มาพร

อีเมล :   wallee@th.nissin-asia.com

โทรศัพท์มือถือ :   0804501840

โทรศัพท์ :   -

โทรสาร :   -

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   -

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :  
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.สำเนาบัตรคนพิการ

การรับสมัคร :  
ส่งประวัติมาที่ wallee@th.nissin-asia.com

สิ่งอำนวยความสะดวก :   -

ข้อมูลเพิ่มเติม :   -

เครื่องมือจัดการประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ

สถานะ :   เปิดรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับ :   1 อัตรา

จำนวนคนสมัครงาน :   0 คน

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล :   3 คน

ผู้ประกาศงาน :   นางสาว วัลลี มาพร

วันที่ประกาศ :    25 กุมภาพันธ์ 2564