ทำเพื่อการกุศล

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผอ.โรงพยาบาลยันฮี และ ปวีณา หงสกุล ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ปีที่ 21" รับรักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ เพื่อการกุศลปีละ 100 รายเปิดรับเด็กตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม โดยมี เสาวลักษณ์ วิจิตร ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มาร่วมในงานที่ โรงพยาลยันฮี

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 10 เมษายน 2561