องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:  รายละเอียดฯ

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 1 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2561