TrueCoffee Deaf Barista รุ่นที่ 2 เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินพัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ สนองนโยบายภาครัฐในการสร้างงานอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สมคิด สมศรี อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงาน TrueCoffee Deaf Barista 2018 จากการผนึกกำลังของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรูคอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิปอัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยประธานมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดย วิทยุต ยุนนาค นายกสมาคม ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่งถือเป็นโครงบการแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินพัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าทำงานเป็นพนักงานทรู ซึ่งจะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการตามหลักสูตรพิเศษ ที่พัฒนาโดยทีมงานคุณภาพจากทรูคอฟฟี่ อีกทั้งยังมีเหล่าบาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยินรุ่นแรกมาช่วยส่งต่อความรู้แบบ "ชวนพี่สอนน้อง" ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

True Coffee Deaf Barista 2018 ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ สุดา ชื่นดอนกลอย นิธิดา วรรณวัตร ประภัทร กัลยาลอง และชยุดา สิ้นภัย ซึ่งจะได้เข้ารับการฝึกฝนที่ร้านทรูคอฟฟี่ สาขานิทรรศน์รัตน์โกสินทร์ เพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญก่อนจะเข้าปฏิบัติงานจริงที่สาขา ซิน เสียน เยอะ เป้า ต่อไป
 

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม 2561