เคเอฟดี ส่งความอร่อยพร้อมความห่วงใยแก่ คนชราและคนพิการ สถานคุ้มครองฯ พระประแดง

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี) โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม เพื่อสร้างจิตสาธารณะพร้อมส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการส่งตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมส่งต่อความรักและความห่วงใย ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบโดนัท คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน และพาย เฟสซ์ ให้แก่คนชราและคนพิการ ณ สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการพระประแดง รวมทั้ง มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการสถานคุ้มครองฯ โดยมี นางสาวมนัสนันท์ ทับทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาค

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2562