กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซาร์ รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการแบ่งกลุ่ม สรุปผลการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการสารสรเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองทุนฯ ในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุม

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 30 สิงหาคม 2562