เพื่อน้อง..ได้อิ่มท้อง

ยุทธ ด่านภักดีกุล รองกก.ผจก. โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในครัว ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ และ บ้านเฟื่องฟ้า เพื่อนำไปปรุงอาหารให้กับน้องๆ ในมื้อเช้าและมื้อเย็น ซึ่งเป็นมื้อที่จำเป็นอย่างมาก โดยมี วราภรณ์ พรมมาส เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯรับมอบ ที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562