เงินเยียวยาในสถานการณ์โควิด 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

พก. แจงปม “ข่าวปลอม จ่าย 2,000” เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19‼️‼️
วันนี้ (4 พ.ค. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่าในกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความระบุว่า “ผู้ใดรู้จักผู้พิการ หรือ ญาติผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลผู้พิการ กรุณาบอกต่อๆ ให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ พร้อมกับให้นำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเงิน จำนวน 2,000 บาท โดยให้ช่วยส่งต่อๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ”
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ✳️✳️ “ขอย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว” ✳️✳️ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

☎️ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร 0 2354 3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2106 9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 1 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 5 พฤษภาคม 2563