พม. รุดช่วยครอบครัวเด็กพิการยากไร้ จ.สุพรรณบุรี ที่ขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ พก.

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 13 พฤษภาคม 2563