พก. ร่วม ลงพื้นที่ชุมชนรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) พร้อมคณะรัฐมนตรี เร่งช่วยกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

วันนี้ (15 พ.ค. 63) เวลา 15.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรม พก. ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับ คณะของนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ณ ซอยหมอเหล็ง กทม. เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชุมชน อีกทั้งมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนชุมชน ซึ่งมีสมาชิกชุมชน 180 ครัวเรือน 667 คน คนพิการ 4 คน เด็ก 60 คนและผู้สูงอายุ 26 คน สำหรับรายที่เป็นคนพิการ พก. ได้ลงเยี่ยมบ้านพร้อมช่วยเหลือตามภารกิจอย่างเร่งด่วนต่อไป

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2563