พก. จัดอบรม “อาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพ…สู้ภัยโควิด” สู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

พก. จัดอบรม “อาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพ…สู้ภัยโควิด” สู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

วันนี้ (19 พ.ค. 63) เวลา 08.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการจัดอบรมกิจกรรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพ…สู้ภัยโควิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ค. 63 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก และคนพิการทุกประเภทในสถานคุ้มครองคนพิการฯรวมทั้งคนพิการในชุมชน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 10 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดในหน่วยงาน สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการฟื้นฟูทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากที่บ้าน รองรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal)
ทั้งนี้ การอบรมแบ่งเป็น 4 วิชาชีพ ดังนี้ 1) การฝึกปฏิบัติอาชีพแปรรูปจากเห็ดและน้ำพริกปลาดุก 2) การฝึกปฏิบัติอาชีพงานปักผ้า 3) การฝึกปฏิบัติอาชีพการเพ้นท์สี และ 4) การฝึกปฏิบัติอาชีพการจัดดอกไม้ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563