กรมศิลปากรได้ออกคำสั่ง ประกาศปิดสถานที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ 5 แห่งเป็นการชั่วคราว

กรมศิลปากรได้ออกคำสั่ง ประกาศปิดสถานที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ 5 แห่งเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน (26 เม.ย. 64 - 9 พฤษภาคม 64) ได้แก่ 

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

2.อุทยานประวัติศาสตร์

3.โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร

4.หอสมุดแห่งชาติ

5.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการควบคุม

การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย

#NewNormalชีวิตวิถีใหม่

#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

#รวมไทยสร้างชาติ

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 27 เมษายน 2564