ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

รวม 2,662 ราย จำแนกเป็น

ติดเชื้อใหม่ 2,128 ราย

ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 534 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 2,483 ราย

ผู้ป่วยสะสม 153,685 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

เสียชีวิต 28 ราย

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 8 มิถุนายน 2564