สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ)

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://opsmoc.thaijobjob.com

ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โทร. 02 507 6546

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 7 กรกฎาคม 2564