ส่งข้อมูลให้เพื่อน

ส่งข้อมูลให้เพื่อน
สามารถส่งได้หลายอีเมลโดยคั่นด้วยจุลภาค (,) สูงสุด 5 อีเมล

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสัมมนา "การเสริมพลังแก่คนตาบอดฯ” และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23

วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2563