ข้อมูลนายจ้าง

profile picture

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

ประเภทกิจการ :  บริษัทมหาชนจำกัด

เว็บไซต์ :  https://www.facebook.com/Recruitment-SF-Corporation-1392834274261801/

โทรศัพท์ :  085-918-9902, 097-281-8656, 086-322-3430

อีเมล :  recruitment@sfcinemacity.com

สถานที่ตั้ง : 444 ชั้น 10 MBK Tower ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสินค้า / บริการ

ประกาศสัมปทาน