Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

ค้นหาสัมปทาน

ตัวกรองค้นหาสัมปทาน
>> ล้างค่าการค้นหา
แสดง 1 ถึง 10 จากข่าวสารทั้งหมด 32 รายการ

รับสมัคร Call Center 2 อัตรา บ.เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน : -
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จำนวนผู้ที่สนใจ : 0 ราย
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2565

สถานที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ. ลำพูน

ชื่อหน่วยงาน : -
ประเภทสัมปทาน : การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
สถานที่ตั้ง : 99/9-10 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150

จำนวนผู้ที่สนใจ : 0 ราย
วันที่ประกาศ : 02 พ.ย. 2564

เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์บริดจสโตนไทร์ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อหน่วยงาน : บริษัทบริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : บริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160

จำนวนผู้ที่สนใจ : 0 ราย
วันที่ประกาศ : 17 ก.ย. 2564

รับสมัคร พนักงานธุรการสำนักงานจำนวน 1 อัตรา

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : 222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้ที่สนใจ : 0 ราย
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2564

ให้สถานที่จำหน่ายล็อตเตอรี่

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
ประเภทสัมปทาน : การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 ซ.นนทบุรี 20 แยก 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

จำนวนผู้ที่สนใจ : 1 ราย
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2563

ทดสอบหัวข้อ

ชื่อหน่วยงาน : ทดสอบ
ประเภทสัมปทาน : การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

จำนวนผู้ที่สนใจ : 0 ราย
วันที่ประกาศ : 05 ส.ค. 2563

ทดสอบ

ชื่อหน่วยงาน : ทดสอบ
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : 2 แขวงบางบำหรุฝั่งเหนือ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10151

จำนวนผู้ที่สนใจ : 1 ราย
วันที่ประกาศ : 09 ก.ค. 2563

จ้างเหมาบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

จำนวนผู้ที่สนใจ : 3 ราย
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2563

พนักงานธุรการทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ประเภทสัมปทาน : การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
สถานที่ตั้ง : 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A ซอยพหลโยธิน10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้ที่สนใจ : 4 ราย
วันที่ประกาศ : 03 ก.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา

ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
ประเภทสัมปทาน : การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
สถานที่ตั้ง : 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้ที่สนใจ : 6 ราย
วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2562