Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

ความช่วยเหลือ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ ดังนั้น มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการในครั้งนี้ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ระบบ

 

บทนำ

www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูล ที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ระบบ

 

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ท่านจะเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง
  • www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน และองค์กรด้านคนพิการเป็นหลัก เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยและจุดประสงค์ด้านการจ้างงานตามมาตรา 33 นอกจากนี้ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีม ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย 

 

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง

 

ความปลอดภัย

www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com นำมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ