Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

ความช่วยเหลือ

เงื่อนไขการลงประกาศสินค้า บริการของคนพิการ และการให้สนันสนุนคนพิการต่าง ๆ (สัมปทาน)

เงื่อนไขการลงประกาศสินค้า บริการของคนพิการ และการให้สนันสนุนคนพิการต่าง ๆ (สัมปทาน)

 

1. ผู้ที่ต้องการลงประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานในเว็บไซต์ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com  จะต้องทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด

2. ข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล และภาพถ่ายทั้งหมดที่ท่านนำเสนอด้วยตนเอง

3. การลงประกาศ ซื้อ - ขาย หรือ ให้ - รับ ต้องเป็นข้อมูลของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือนายจ้างที่สามารถทำสัญญาว่าจ้างตามมาตรา 35 ได้เท่านั้น

4. ทาง www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆ

5. หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com แล้วมีข้อสงสัยในตัวสินค้า บริการ หรือสัมปทานต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามผู้ลงประกาศโดยตรง

6. หากมีการแจ้งว่า ผู้ลงประกาศ เป็นผู้กระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง มากกว่า 2 ครั้ง ผู้ลงประกาศจะถูกตัดสมาชิกภาพของท่านอย่างถาวร

7. www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com ห้าม/งดประกาศข้อความดังต่อไปนี้

- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่ก่อให้เกิดการคุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ อวัยวะ อาวุธปืน ของผิดกฎหมายและศีลธรรมทุกชนิด
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย สินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการ รับรองจาก อ.ย.
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย สินค้าในกลุ่มสินค้าลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ควบคุมน้ำหนัก ลงโฆษณาได้เฉพาะบางตำแหน่งเท่านั้น
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ห้ามประกาศ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ หรือสัมปทานอื่นๆ ที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาว่าไม่เหมาะสม
- ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล

- ไม่อนุญาตให้ทำการส่งข้อความซ้ำกันจำนวนมากอันเป็นการรบกวนผู้ใช้โดยรวม
- งดการแสดงประกาศที่ไม่มีข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรหรืออีเมล ติดต่อกลับ
- งดประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือที่ไม่ชัดเจนที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้ ได้รับความเสียหาย
- ห้ามประกาศรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ขายตรงทุกชนิด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8. ข้อความประกาศทุกข้อความทางทีมงาน www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อความประกาศโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลใดๆก็ตามที่ทาง www.jobpwdthai.go.th หรือ www.ตลาดงานคนพิการ.com เห็นว่าไม่เหมาะสม

10. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนั้นไปทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหายหรือเสียชื่อเสียง ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น