Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

รับพนักงานทำความสะอาด (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)จากกรณี นายเอกชัย ชาญประโคน อายุ 39 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เเขนขาอ่อนเเรง อาศัยอยู่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เคยยื่นกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD โดยนายเอกชัย สอบบรรจุได้พนักงานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม และทำงานได้เพียง 4 เดือน ถูกหัวหน้างานเรียกเข้าพบส่วนตัว พร้อมบังคับให้เขียนใบลาออกจากราชการ เหมือนถูกกลั่นเเกล้งและถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้นโดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายนางสาวเสาวนีย์ ปุยะติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนิติกร นักพัฒนาสังคม ร่วมกับจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง และแนะนำบริการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการคนพิการ รวมถึงได้พิจารณาแนวทางการให้การช่วยเหลือ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ จะส่งหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงถึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างงาน เช่น หนังสือสัญญาจ้างงาน และหนังสือลาออกที่คนพิการอ้างว่าโดนบีบบังคับให้ลงชื่อ จากนั้นจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมไปถึง กิ่งกาชาด อ.ประโคนชัย และสนง.พมจ.บุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และประสานขอเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากศูนย์บริการคนพิการ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2,000 บาท และให้การช่วยเหลือร่วมกับ รพ.สต. ในการรับยาโรคซึมเศร้ากับโรงพยาบาลประโคนชัย อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน จ.บุรีรัมย์ ได้ให้คนพิการขึ้นทะเบียนหางานและแนะนำตำแหน่งงานว่างในจังหวัดให้ทราบ รวมถึงแนะนำหลักสูตรการฝึกอาชีพของสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดให้คนพิการและครอบครัวได้พิจารณาร่วมกัน เนื่องจากคนพิการไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งจะประสานการอำนวยความสะดวกให้จังหวัดทราบต่อไปทั้งนี้ ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (10 พ.ค. 65) นางนัฏญา จิตรเกาะ พมจ.บุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวเสาวนีย์ ปุยะติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนิติกร และเจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ ลงพื้นที่ติดตามให้ข้อมูล ให้คำแนะนำด้านกฏหมาย และสอบถามความประสงค์เรื่องการยื่นคำร้องตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. 2556 แก่คนพิการ ทั้งนี้ คนพิการและครอบครัวยังไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว แต่ประสงค์ยื่นเรื่องเพื่อสอบถามติดตามความคืบหน้ากับสำนักนายกรัฐมนตรี และขอเอกสารการจ้างกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยผ่านศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานที่ประสานงานแทนคนพิการ

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นาย อาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2565